Onnettomuus/Kriisitilanteiden haltuunotto ja toimintaohjeet

Seuraa tai sen yksittäistä joukkuetta koskevassa Kriisitilanteessa, esim. ottelumatkalla tapahtuva liikenneonnettomuus tms. Viranomaisen yhteydenotto aina seuran puheenjohtajalle, joka tekee tilanteesta seuran osalta arvion ja toimii tilanteen vaatimalla tavalla.

Toiminnanjohtaja tiedottaa tilanteesta vanhempia ja jatkotoimenpiteet sovitaan tilanteen mukaan.

Lausuntoja antaa seuran osalta medialle, vain seuran puheenjohtaja

Tarvittaessa voidaan käydä keskustelu hallituksen puheenjohtajan kanssa ennen lausunnon antoa ja tilanteen niin vaatiessa voidaan sopia lausunnon antajaksi myös toiminnanjohtaja. Tiedotetaan aina tilanteesta koko Hallitusta.